Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

SMARTNET Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini sağlar. Kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedekler ve risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini alır. Kurum bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz. Kurumun tüm çalışanları ve BGYS de tanımlanan dış taraflar, bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.

KALİTE POLİTİKAMIZ

SMARTNET WEB tabanlı yazılım sektöründe, öncü bir firma olmak amacıyla; tüm tasarım aşamalarımızda kalite standartlarını uygulamaya, kalite performansımızı sürekli geliştirmeye ve ilgili yasal mevzuatlara uyumu sağlamaya büyük özen göstereceğimizi taahhüt ederiz .
Yapacağımız yazılımların teslimini zamanında yapmak,
Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
Çalışanların memnuniyetini arttırmak ve kalite bilincini geliştirmek için sürekli eğitimlerle gelişmemizi sağlamak Ana politikamızdır.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin bizden beklediği hizmetlerde olabilecek aksaklıkları en aza inmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmamızı beklemeye hakları bulunmaktadır. Bu bağlamda, Firmamız birbirine bağlı bir dizi plan ve düzenlemelerden oluşan bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) oluşturmuştur. Bu İSYS ’nin amacı Firmamızı önemli aksaklıklara karşı denenmiş, test edilmiş ve en iyi uygulamaları içeren bir müdahale yapabilmesini sağlamaktır.